Vodstvo Plesnega kluba Novo mesto

Zdenko Potočar

predsednik kluba
e-mail: zdenko.potocar@plesniklub-nm.si
tel: 041/ 726 620

Člani nadzornega odbora:
Tomaž Vrbinc
Andreja Kramar
Tanja Dolenšek

 

Člani disciplinske komisije:
Slavko Berkopec
Larisa Husič
Zvonka Potočar

Upravni odbor:
tajnik: Bernarda Bele
blagajnik: Melita Kure
član: Špela Bele Zatežič
član: Ana Tošič
član: Marjanca Šetina